یا مهدی (عج) تا کی انتظار http://ya--mahdi.mihanblog.com 2020-09-21T04:11:47+01:00 text/html 2016-04-30T13:21:49+01:00 ya--mahdi.mihanblog.com میثم طاهری وجوب انتظار http://ya--mahdi.mihanblog.com/post/673 <div align="justify"><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><img src="http://meysam3000.persiangig.com/entezar/be04_ya--mahdi.mihanblog.com.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></b></font><br></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><img src="http://rasekhoon.net/_files/images/article/04004.jpg" alt="" align="left" border="2" hspace="2" vspace="2"> <font color="#009900">انتظار؛ شرط قبولی اعمال</font></b></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>هر عمل دینی برای آنکه عبادتی مقبول در پیشگاه خدای متعال تلقّی شود، باید شرایطی داشته باشد که بخش عمده‌ای از این شرایط به شخص عمل کننده مربوط می‌شود. این‌ها همان اموری است که گاهی به عنوان «دین» از آن یاد می‌شود؛ دین صحیح و مطابق خواست خداوند. در فرمایشی از امیرمؤمنان (علیه‌السلام) به این حقیقت اشاره شده است که هیچ کار خوبی از غیر شخص دیندار پذیرفته نیست:<br>اَیُّهَا النّاسُ! دینَکُم! دینَکم! تَمَسَّکُوا به ولایُزیلنَّکُم اَحَدٌ عنه. لِأنَّ السَّیِّئَةَ فیه خَیرٌ مِنَ الحَسَنَةِ فی غَیرِه. لِأَّنَّ السَیِّئَةَ فیه تُغفَرُ و الحَسَنَةَ فی غَیرِه لا تُقبَلُ. (1)<br>ای مردم! مراقب دین خود باشید! مراقب دین خود باشید! به آن تمسّک کنید و کسی شما را از آن خارج نسازد و برنگرداند. زیرا کار بد در دین، از کار خوب در غیر دین بهتر است. چون کار بد در دین بخشوده می‌شود، امّا کار خوب در غیر دین پذیرفته نمی‌شود.<br>پس قبل از انجام هر عملی، باید دینی را که شرط پذیرفته شدنِ همه‌ی اعمال است، بشناسیم. و این امر با مراجعه به احادیث کاملاً روشن می‌گردد.<br></b></font></div> text/html 2016-04-24T16:08:10+01:00 ya--mahdi.mihanblog.com میثم طاهری اندیشه ی مهدویّت و جهانی شدن http://ya--mahdi.mihanblog.com/post/672 <font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3"> </font></b></font><div align="justify"><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3"><img src="http://meysam3000.persiangig.com/entezar/be03_ya--mahdi.mihanblog.com.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></b></font><br></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3"><img src="http://rasekhoon.net/_files/images/article/0047308.jpg" alt="" align="right" border="2" hspace="2" vspace="2"> <font color="#3333FF">سخنران: دکتر کچوئیان</font></font></b></font><br></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3"><br></font></b></font><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><font size="3">مقدمه</font></b></font><br></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3">در هیچ جای دنیا نظیر ایران نسبت به اندیشه ی جهانی شدن واکنش مثبت نشان داده نشده است؛ با این که برخی پیدایش این فکر را ابتدا به سنت های دینی نسبت می دهند، اما برای بسیاری از مردم جهان این سنت ها از یاد رفته است حتی در جایی که مردم هم چنان سنت های مذکور را به نحوی پاس می دارند و ارتباط خود را با آن ها به طور کامل نگسسته اند. بعضی از اجزای این سنت ها، به ویژه اندیشه و فکر حکومت جهانی، فراموش شده است، حتی در مسیحیت که از میان دیگر ادیان به غیر از اسلام فکر و اندیشه ی نزدیکتری به اندیشه ی جهانی شدن دارد ماهیت نظریه بازگشت ثانویه به گونه ای است که نسبت کاملاً نزدیکی میان آن و اندیشه ی جهانی شدن نیست. البته در جهان اسلام با وضع متفاوتی رو به رو هستیم. وجود اعتقاد به اندیشه ی مهدویّت که به شکل عام مورد قبول مسلمانان است، بستر مناسبی در جهان برای پذیرش اندیشه هایی از قبیل اندیشه ی جهانی شدن فراهم آورده است، با این حال وضع شیعیان در میان مسلمانان از این جهت کاملاً متفاوت است، چون در هیچ منطقه از جهان اسلام، اندیشه ی مهدویّت و حکومت جهانی همانند اعتقادات شیعیان وجود ندارد و در هیچ جا این اندیشه به روش های مختلف از جمله کارهای عقیدتی یا اقدامات فرهنگی به طور عام و به ویژه دعای عهد، ندبه و توسل یا زیارت جمکران و مراسم نیمه ی شعبان تقویت و پشتیبانی نمی شود، بنابراین، رویکرد شیعیان به اندیشه ی مهدویّت - به ویژه در ایران که از دیرباز واجد حکومت شیعی متمرکزی بوده است- از این جاست که وقتی باب مباحث جهانی شدن در این کشور باز شد، علی رغم همه ی هشدارها این اندیشه با نوعی استقبال رو به رو شد. حتی اگر بپذیریم که در پس همه ی واکنش های مثبت نسبت به این نظریه در ایران، تمایل باطنی یا خفی وجود داشته باشد، باید این را بپذیریم که ایرانیان با این اندیشه، نظیر اندیشه ای غریب و یک سره منفی برخورد نکردند، آن ها در این فکر چیزی را می دیدند که برایشان بسیار آشنا و آرمانی به نظر می رسد و اندیشه های جهانی شدن در جان آن ها همیشه طنین انداز بوده است.<br></font></b></font></div> text/html 2016-04-08T05:56:13+01:00 ya--mahdi.mihanblog.com میثم طاهری انتظار فرج http://ya--mahdi.mihanblog.com/post/671 <div align="justify"><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3"><img src="http://meysam3000.persiangig.com/entezar/be02_ya--mahdi.mihanblog.com.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></b></font><br></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3"><img src="http://rasekhoon.net/userfiles/Article/1393/12/6/08621.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></b></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3"><font color="#3333FF">&nbsp;انتظار، ضدّ یأس</font><br>یکی از را‌ه‌های شناخت چیزی، شناخت ضدّ آن است؛ تا آن جا که گفته‌اند: «انمّا تُعرَفُ الأشیاءُ بأضدادها». «جز به ضد، ضد را همی نتوان شناخت». آری؛ قطعاً شناخت ضدّ هر چیز، در شناخت حقیقت آن مؤثر و مفید است.<br>این قاعده در مورد «انتظار» هم صدق می‌کند؛ به طوری که برای شناخت انتظار از ضدّ آن کمک می‌گیرند. در کتاب شریف مکیال المکارم پس از ذکر «تهیّؤ» که از لوازم انتظار است، برای تکمیل آن تعریف، از ضدّش - که یأس می‌باشد - کمک گرفته شده است.<br>یأس به معنای ناامیدی، نقطه‌ی مقابل انتظار است که امید در آن موج می‌زند. اگر انتظار به معنای «انتظار ظهور» باشد، ضدّ آن «یأس از ظهور» می‌باشد که مفهوم آن کاملاً وجدانی است. امّا بسیاری اوقات انتظار به معنای «انتظار فرج» به کار رفته است که در این صورت ضدّ آن یأس از امداد و کمک الهی می‌باشد. چنین یأسی از بزرگترین گناهان کبیره به شمار آمده است . برای شناخت معنای دقیق «انتظار فرج» قدری در مورد آن توضیح داده می‌شود.<br></font></b></font></div> text/html 2016-03-31T13:46:42+01:00 ya--mahdi.mihanblog.com میثم طاهری انتظار فرجِ منتظَر http://ya--mahdi.mihanblog.com/post/670 <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b> </b></font><div align="justify"><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><img src="http://meysam3000.persiangig.com/entezar/be01_ya--mahdi.mihanblog.com.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></b></font><br></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><img src="http://rasekhoon.net/userfiles/Article/1393/12/6/08624.jpg" alt="" align="left" border="2" hspace="2" vspace="2"><font color="#3333FF"> انتظار فرج کامل</font></b></font><br></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>هر چه درجه‌ی ایمان در فرد بالاتر باشد، از وقوع ظلم و معصیت در عالَم، رنج بیشتری می‌برد و گرفتاری شدیدتری پیدا می‌کند. و چون بزرگترین عبادتِ «مؤمن» انتظار فرج الهی در گرفتاری‌هایش می‌باشد، پس قطعاً آن که ایمانش کامل‌تر است، انتظار فرجش هم کامل‌تر و شدید‌تر است.<br>بنابراین کسی که در روی زمین شدیدترین و کامل‌ترین درجه‌ی انتظار فرج را دارد، همان کسی است که کاملترین درجه‌ی ایمان را داراست و او در زمان حاضر کسی جز وجود مقدّس حضرت بقیّةالله الاعظم ارواحنا فداه، که همه‌ی مؤمنان در انتظار اویند، نمی‌باشد.<br>ایشان در حال حاضر بیشترین رنج و مصیبت را به خاطر وقوع معاصی و ظلم‌ها در عالم، متحمّل می‌شوند. و اگر به این حقیقت توجّه کنیم که ایشان - برخلافِ بقیه‌ی مؤمنان که صرفاً اخباری از اطراف عالَم آن‌هم به طور ناقص می‌شنوند - به سبب داشتن مقام «شهادت بر خلق خدا» همه‌ی آنچه را روی زمین رخ می‌دهد شاهد هستند، آنگاه تصدیق می‌کنیم که گرفتاری و مصیبت حضرت از وقوع ظلم و جنایت در عالم، اصلاً قابل مقایسه با دیگران نیست.<br>ما گاهی یک خبر را می‌‌شنویم و سپس وقتی تصویر آن را می‌بینیم، تفاوت بسیاری در خود احساس می‌کنیم. یا اگر خبر مربوط به وقوع یک جنایت باشد، خواندن آن در روزنامه از لحاظ تأثیر روی خواننده و بیننده، با دیدن تصاویر آن بسیار بسیار تفاوت دارد، چه برسد به اینکه خودمان شاهد عینی ماجرا باشیم.<br></b></font></div> text/html 2016-03-20T05:39:27+01:00 ya--mahdi.mihanblog.com میثم طاهری سال 1395 مبارک باد http://ya--mahdi.mihanblog.com/post/669 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><img src="http://8pic.ir/images/slg00bhbgnilwzpqfe30.jpg" alt="" align="bottom" height="297" hspace="0" border="0" vspace="0" width="433"><br></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>عید است ولی بدون او غم داریم <br>عاشق شده ایم و عشق را کم داریم <br><br>ای کاش که این عید ظهورش برسد <br>اینگونه هزار عید با هم داریم <br><br></b></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000" size="3"><b>&nbsp;اَللهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج</b></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br><font color="#006600">سال نو مبارک</font><br></b></font></div> text/html 2016-03-12T16:23:49+01:00 ya--mahdi.mihanblog.com میثم طاهری  ماهیت شناسی توقیعات حضرت مهدی (ع) http://ya--mahdi.mihanblog.com/post/545 <strong><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <p align="center"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img src="http://meysam3000.persiangig.com/entezar/be06_ya--mahdi.mihanblog.com.png" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></font></strong></p> <p align="justify"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img alt="" src="http://rasekhoon.net/userfiles/Article/1390/08/02/0022444.JPG" align="right" hspace="0" border="0"></font></strong></p> <p align="justify"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;<font color="#ff0000">اشاره </font>:</font></strong></p> <p align="justify"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;بدون شک، هیچ گاه زمین از حجت الهی، خالی نمی- &nbsp;ماند و همیشه یک معصوم درمیان مردم برای اتمام &nbsp;حجت و بیان و تبیین احکام و دستورهای الهی وجود داشته است. در زمان غیبت امام مهدی (ع)، گرچه ایشان حضور شناخته شده ای در میان مردم و جوامع ندارد، ولی با این حال خیرات و برکات آن حضرت به صورت دائم بر مردم به ویژه امت اسلامی، سرازیر می شود. یکی از راه های تعیین مسائل و حل شبهات استفاده از راهنمایی های آن حضرت، بهره گیری از توقیعات و دست نوشته هایی است که به افراد مورد اعتماد و جلیل القدر می نوشتند. دراین نوشتار برآنیم تا به ابعاد مختلف این توقیعات اشاره کنیم و به تببین و توضیح آن بپردازیم. </font></strong></p> <p align="justify"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#3333ff" size="3">&nbsp;توقیع چیست؟</font></strong></p> <p align="justify"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;توقیع، به معنای حاشیه نویسی است و در اصطلاح به دستورها و نامه های خلفا و پادشاهان گفته می شود که به افراد مختلف می نوشتند. (1) ولی درکتب علمای شیعی به نامه ها و فرمان هایی گفته می شود که در زمان غیبت از طرف امام مهدی (ع) به شیعیان خود می- رسیده است و منظور ما از توقیعات همین است. </font></strong></p></font></strong> text/html 2016-02-13T15:12:25+01:00 ya--mahdi.mihanblog.com میثم طاهری انتظار یا زمینه سازى http://ya--mahdi.mihanblog.com/post/476 <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><img src="http://meysam3000.persiangig.com/entezar/be05_ya--mahdi.mihanblog.com.png" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></strong></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><img alt="" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/farvardin/001/0002232.jpg" align="bottom" hspace="0" border="0"></strong></font></p> <p align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>هر انقلابى وقتى به نتیجه مى رسد كه قبلا در ابعاد مختلف زمیه سازى خوبى براى آن شده باشد، و هیچ انقلاب و نهضتى بدون مقدمه و زمینه سازى به پیروزى نخواهد رسید و این قانون در تداوم آن نیز وجود دارد.<br>انقلاب جهانى حضرت مهدى (عج ) (ارواحنا فداه ) كه مهمترین و وسیعترین و عمیقترین انقلابات جهانى است و مربوط به همه جهان مى باشد، از این قانون ، مستثنى نیست بلكه به خاطر جهانى بودن و عمیق بودنش به طریق اولى باید براى آن زمینه سازى گردد.<br>مفهوم واقعى انتظار كه در روایات ما به عنوان بالاترین عمل شمرده شده (1) و آن ((به شمشیر زدن در ركاب پیامبر صلى اللّه علیه و آله و سلم بر فرق دشمن )) تشبیه شده (2) همین زمینه سازى است .<br>و گرنه انتظار خشك و خالى ، به عبارت دیگر امید ذهنى بى آنكه در جامعه تحقق یابد و آثارش آشكار شود هیچگاه بهترین عمل و همانند شمشیر زدن در ركاب پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله نخواهد بود، چنانكه مفهوم واژه ((عمل )) و جنگیدن در ركاب پیامبر صلى اللّه علیه و آله و سلم حاكى از حضور در صحنه و فعالیت عملى و كار و كوشش و زمنیه سازى عینى است كه نه نیت بدون عمل ، و امید ذهنى بدون آثار عملى .<br>((انتظار)) به معنى آینده نگرى است ، و به معنى ناراضى بودن از وضع موجود، و به راضى شدن از آیند بهتر است ، همچون بیمار كه انتظار صحت و سلامتى دارد یعنى امید آن دارد كه وضع موجود رهائى یابد و به وضع بهترى برسد، و پر واضح است كه چنین دگرگونى نیاز به زمینه سازى دارد.</strong></font></p> text/html 2016-01-29T22:50:50+01:00 ya--mahdi.mihanblog.com میثم طاهری یوسف زهرا(ع) (2) http://ya--mahdi.mihanblog.com/post/254 <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><img src="http://meysam3000.persiangig.com/entezar/pic/01/be04_ya--mahdi.png" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></strong></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><img alt="" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/ordibehesht/07/0001621.jpg" align="bottom" hspace="0" border="0"></strong></font></p> <p align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><font color="#ff0000">مقدمه</font>:<br>در قسمت قبل، دو شباهت از شباهت‌های میان یوسف زهرا (ع) و یوسف یعقوب (ع) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این قسمت به شش شباهت دیگر پرداخته می‌شود.</strong></font></p> <p align="justify"><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><font color="#3366ff">3. كودكی</font><br>غیبت یوسف از دوران كودكی آغاز شد: (وَجَاءتْ سَیَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ یَا بُشْرَى هَـذَا غُلاَمٌ )[1] و (در همین حال) كاروانی فرا رسید و مأمور آب را (در پی آب) فرستادند. او دلو را در چاه افكند. (ناگهان) صدا زد: مژده باد این كودكی است (زیبا و دوست داشتنی)!<br>غیبت یوسف زهرا علیهم السلام نیز از دوران كودكی آغاز شد. امام صادق علیهم السلام می‌فرماید: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لابد للغلام من غیبة فقیل له: و لم یا رسول الله؟ قال: یخاف القتل؛[2] رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ناچار برای آن كودك (امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف) غیبتی خواهد بود. پرسیده شد: برای چه؟ فرمود: برای محفوظ ماندن جانش».<br>حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در سال 255 هجری به دنیا آمد. آغاز غیبت صغری نیز در سال 260 هجری است. بنابراین، ایشان در آغاز غیبت صغری، پنج ساله بوده‌اند.</strong></font></p> <p align="justify"><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><font color="#3366ff">4. زیبایی و بخشندگی<br></font>همان‌گونه كه یوسف در زیبایی و بخشندگی، شهره آفاق بود، یوسف زهرا علیهم السلام نیز به بالاترین درجه این دو ویژگی آراسته است. امام باقر علیهم السلام می‌فرمایند: «فی صاحب هذا الأمر أربع سنن من أربعة انبیاء ... و سنة من یوسف من جماله و سخائه...؛[3] صاحب این امر (حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف) با چهار پیامبر شباهت‌هایی دارد ... شباهت او به یوسف، در زیبایی و بخشندگی اوست ...».<br>رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «لیبعثن الله عزوجل فی هذه الأمة خلیفة یحثی المال حصیاً و لا یعده عداً؛[4] به زودی خداوند عزوجل در این امت، خلیفه‌ای را برمی‌انگیزد كه مال را بی آن‌كه بشمارد، به دیگران می‌بخشد».</strong></font></p> <p align="justify"><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><font color="#3366ff">5. هراس<br></font>یوسف در عالم رؤیا دید كه یازده ستاره و خورشید و ماه در برابرش سجده می‌كنند، ولی به سفارش پدر از ترس مكر برادران، رؤیای خویش را پنهان كرد: (إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ *‏ قَالَ یَا بُنَیَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْیَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَیَكِیدُواْ لَكَ كَیْداً )؛[5] (به یاد آور) هنگامی را كه یوسف به پدرش گفت: پدر! من درخواب دیدم كه یازده ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده می‌كنند. (یعقوب) گفت: فرزندم! خواب خود را برای برادرانت بازگو مكن؛ زیرا برای تو نقشه (خطرناكی) می‌كشند.</strong></font></p> text/html 2016-01-28T22:23:34+01:00 ya--mahdi.mihanblog.com میثم طاهری یوسف زهرا(ع) (1) http://ya--mahdi.mihanblog.com/post/253 <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><img src="http://meysam3000.persiangig.com/entezar/pic/01/be03_ya--mahdi.png" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></strong></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><img alt="" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/ordibehesht/07/0001620.jpg" align="bottom" hspace="0" border="0"></strong></font></p> <p align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><font color="#ff0000">مقدمه</font><br>یكی از ویژگی‌های روانی آدمی این است كه هماره در رویارویی با امر تازه و بدیع، حالت دفاعی به خود می‌گیرد و كمتر به پذیرش آن گردن می‌نهد. این امر به ویژه آن‌گاه تشدید می‌شود كه پدیده جدید حالت رمزگونه داشته باشد و اعتقاد به آن، زمینه‌ساز تحولی بنیادین در باورها، اندیشه، منش و روش زندگی او شود. برعكس در برابر موضوعی كه پیشینه داشته یا در زمان‌های پیش، یك یا چند بار رخ داده است، مقاومت چندانی از خود نشان نمی‌دهد و به سادگی، آن را می‌پذیرد.<br>یكی از شیوه‌های چیره شدن بر این وضعیت، عادی جلوه دادن آن مسأله است. یعنی تبیین این نكته كه موضوع مورد نظر، مسبوق به سابقه بوده و برای دیگران نیز رخ داده است. قرآن كریم نیز همین شیوه را به كار گرفته است. در صدر اسلام، روزه، حكمی جدید و همراه با اندكی مشقت می‌نمود؛ زیرا روزه‌دار می‌بایست از بسیاری از امور مباح چشم بپوشد و از ارتكاب آن‌ها خود‌داری كند. شاید برخی از مسلمانان در برابر چنین حكم بی‌سابقه‌ای، واكنش نشان می‌دادند و آن را به سختی می‌پذیرفتند. از این‌رو، قرآن كریم، با تأكید بر مسبوق به سابقه بودن آن، مسلمانان را از نظر روانی برای پذیرش آن آماده می‌كند. خداوند متعال می‌فرماید: <br>(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)[1]<br>ای كسانی كه ایمان آورده‌اید! روزه بر شما نوشته شد، همان‌گونه كه بر پیشینان شما، نوشته شد.<br>یعنی مپندارید كه این تكلیف، مسأله‌ای بی‌سابقه و فراتر از توانایی شماست. هرگز چنین نیست؛ زیرا وجوب روزه، حكم متداولی است كه گذشتگان نیز موظف بوده‌اند آن را انجام دهند. <br>مسائلی مانند اعتقاد به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و غیبت و ظهور ایشان نیز به ظاهر بدیع و بی‌سابقه بوده و طول عمر ایشان با هاله‌ای از رمز و راز و شگفتی همراه است. افزون بر آن، این باور بر همه شؤون حیات آدمی تأثیری بنیادین برجا می‌گذارد. از این رو، برخی افراد از پذیرش آن سرباز می‌زنند و آن را انكار می‌كنند.<br>امامان معصوم علیهم السلام در برابر این اندیشه، كوشیده‌اند با بیان موارد مشابهی كه در تاریخ گذشته ـ به ویژه تاریخ پیامبران الهی علیهم السلام ـ رخ داده است، مسأله غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و دیگر مفاهیم مربوط به آن را عادی جلوه دهند، تا مردم به گمان بی‌سابقه بودن، در آن به دیده شك و تردید ننگردند. برای نمونه؛ به كلام نورانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به شیخ صدوق می‌توان اشاره كرد. شیخ صدوق می‌گوید: شبی در عالم رؤیا دیدم كه در مكه‌ام و گرد خانه خدا طواف می‌كنم. در دور هفتم نزد حجرالاسود آمدم و آن را لمس كردم و بوسیدم. در حالی كه، دعاهای بوسیدن حجرالاسود را می‌خواندم، مولای خود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را دیدم كه بر در خانه كعبه ایستاده‌اند. با خاطری پریشان به حضرت نزدیك شدم. حضرت با نگاهی به رخساره‌ام به فراست خود، راز دلم را دانست. به او سلام كردم. حضرت پس از جواب سلام، فرمود: چرا درباره غیبت، كتاب نمی‌نویسی، تا اندوه دلت را بزداید؟عرض كردم یابن رسول الله! در این باره كتاب نوشته‌ام. حضرت پاسخ دادند: منظورمان این نیست كه همانند گذشته بنویسی. كتابی درباره موضوع غیبت بنگار و در آن، غیبت‌های پیامبران علیهم السلام را بیان كن. سخن حضرت به پایان رسید و از دیدگانم پنهان شد. من از خواب بیدار شدم و تا طلوع فجر به دعا و گریه و مناجات پرداختم. چون صبح دمید، نگارش این كتاب را آغاز كردم.[2]<br>حضرت یوسف علیه السلام یكی از پیامبرانی است كه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در روایت‌ها به ایشان تشبیه شده‌اند. البته در این روایت‌ها، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از جهت‌های گوناگون به حضرت یوسف علیه السلام تشبیه شده‌اند. امام باقر علیه السلام در روایتی تنها به شباهت در غیبت اشاره كرده‌اند.[3]</strong></font></p> text/html 2016-01-04T17:16:12+01:00 ya--mahdi.mihanblog.com میثم طاهری ایمان و عبادت على علیه السلام http://ya--mahdi.mihanblog.com/post/645 <div align="justify"><div align="center"><img src="http://meysam3000.persiangig.com/entezar/be02_ya--mahdi.mihanblog.com.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://img1.tebyan.net/big/1390/03/2024124220516384248410481373624515813592.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="2" vspace="2">حقیقت عبادت تعظیم و طاعت خدا و چشم‌پوشى از غیر اوست، بزرگترین فضیلت نفس ستایش مقام الوهیت و تقرب جستن به ساحت قدس ربوبى است، عبادت اگر با شرایط خاص خود انجام شود مقام بسیار بزرگ و افتخار آمیزى است چنانكه از پیغمبر اكرم صلى الله علیه و آله به وسیله كلمه عبد تجلیل شده و قبل از عنوان رسالت عبودیت او قید گردیده است:<br><br>&nbsp; اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسوُلُهُ .<br><br>براى سیر مراتب كمال بهترین وسیله پیشرفت، تهذیب و تزكیه نفس است كه راه عملى آن با عبادت حقیقى صورت میگیرد. انجام عبادت تنها براى رفع تكلیف نیست بلكه وسیله نمو عقل، و موجب تعدیل و تنظیم قواى وجودى است كه نفس را از آلودگی‌هاى مادى باز می‌دارد، بهترین وجه عبادت انجام امرى است كه بدون ریا و سمعه بوده و صرفا براى خدا باشد و در این شرایط است كه صفت تقوى ظهور می‌كند و بدون آن انجام عبادات مقبول نیفتد.</font></b><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><b> </b> text/html 2015-12-28T14:13:08+01:00 ya--mahdi.mihanblog.com میثم طاهری امام علی (ع) از دیدگاه حضرت مهدی (ع) http://ya--mahdi.mihanblog.com/post/647 <div align="justify"><div align="center"><img src="http://meysam3000.persiangig.com/entezar/be01_ya--mahdi.mihanblog.com.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://rasekhoon.net/userfiles/Article/1393/12/4/08369.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="2" vspace="2"><font color="#FF0000">1- نصب جانشین، هنگام منقضی شدن ایام نبوت</font><br>از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که درباره‌ی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:<br>«فلما انقضت ایامه اقام ولیه علی بن ابی‌طالب صلواتک علیهما و آلهما هادیاً» (1)؛<br>«چون دوران رسالت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به سر آمد ولیّ خودش علیّ بن ابی‌طالب - که درود تو بر ایشان و خاندانشان باد - را برای هدایت‌گری قرار داد».<br>گرچه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در طول ایام بعثتش هر جا که مناسب می‌دیدند حضرت علی (علیه السلام) را به عنوان هادی جامعه معرفی می‌کردند، ولی هنگامی که ایام بعثتش به سر آمد از جانب خداوند متعال مأمور شد تا حضرت علی (علیه السلام) را به عنوان هادی بعد از خودش اقامه کرده و به مردم معرفی نماید.<br><br><font color="#FF0000">2- امام علی (علیه السلام)، خلیفه‌ی بلافصل پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)</font><br>از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که می‌فرماید:<br>«و جـعل الأمـر بعـده الـی اخیــه و ابـن عــمّه و وصــیّه و وارثه علــیّ بن ابــی‌طــالب (علیه السلام)» (2)؛<br>«و امر امامت را بعد از خود به برادر و پسر عمو و وصیّ و وارثش علیّ بن ابی‌طالب (علیه السلام) واگذار کرد».<br></font></b></font></div> text/html 2015-12-18T19:06:14+01:00 ya--mahdi.mihanblog.com میثم طاهری وظایف منتظران در عصر غیبت (شناخت وظایف) http://ya--mahdi.mihanblog.com/post/540 <p align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><img src="http://meysam3000.persiangig.com/entezar/be06_ya--mahdi.mihanblog.com.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></strong></font></p> <p align="justify"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/my46.jpg" align="right" border="0" height="146" hspace="0" width="200"></strong></font></p> <p align="justify"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;از جمله مسائلى كه همواره شیعیان و پیروان اهل &nbsp;بیت علیهم السلام در دوران غیبت كبرى خواهان فهم &nbsp;آن هستند، شناخت وظایفى است كه در این دوران به &nbsp;عهده آنان گذاشته شده است . در این مقاله تلاش &nbsp;خواهیم كرد وظایف منتظران را هر چند به صورت مختصر بیان كنیم . </strong></font></p> <p align="justify"><font color="#ff0000" size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>1- معرفت نسبت‏ به حضرت ولى عصر علیه السلام </strong></font></p> <p align="justify"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده است كه: روزى امام حسین علیه السلام بر اصحاب خود وارد شدند، بعد از حمد خدا و درود بر پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله فرمودند: <br>«یا ایها الناس ان الله ما خلق العباد الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه، فقال له رجل: بابى انت وامى یابن رسول الله ما معرفة الله؟ <br>قال: معرفة اهل كل زمان امامهم الذى یجب علیهم طاعته (1) ; <br>اى مردم! خداوند بندگان را نیافرید مگر براى اینكه او را بشناسند، زمانى كه او را شناختند، او را پرستش كنند و هنگامى كه او را پرستش كردند، با عبادت و پرستش او از بندگى غیر او بى‏نیاز گردند . مردى عرض كرد: اى پسر پیامبر! پدر و مادرم فداى شما باد، معرفت‏خداوند چیست؟ فرمود: شناخت اهل هر زمانى نسبت‏به امامشان، امامى كه طاعت او بر آنان واجب است .» </strong></font></p> text/html 2015-12-05T22:16:00+01:00 ya--mahdi.mihanblog.com میثم طاهری   آثار عظیم اعتقاد به امام زمان (عج) http://ya--mahdi.mihanblog.com/post/546 <p align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><img src="http://meysam3000.persiangig.com/entezar/be05_ya--mahdi.mihanblog.com.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></strong></font></p> <p align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://rasekhoon.net/userfiles/Article/1390/09/01/sa2835.JPG" align="bottom" border="0" hspace="0"></strong></font></p> <p align="justify"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>روز ولادت حضرت مهدی موعود(ارواحنا فداه)، یک عید حقیقی برای همه ی افراد بشر و آن کسانی که ستمی کشیدند، رنجی بردند، دلی سوزاندند، اشکی ریختند و انتظاری کشیدند و کسانی که با مشاهده ی ناملایمات در طول حیات خود و در هر نقطه یی از عالم - و حتی در هر نقطه یی از تاریخ - مصیبتی تحمل کرده اند، است. همه آنها در مثل چنین روزی و به یاد امروز، احساس شادمانی و امید و نشاط کرده اند. <br>این ولادت بزرگ و این حقیقت عظیم، متعلق به یک ملّت و یک زمان خاص نیست؛ بلکه متعلق به بشریت است. این «میثاق الله الذی أخذه و وکّده »، میثاق خدا با انسان است. «وعد الله اذی ضمنه». این، وعده ی خداست که تحقق آن را ضمانت کرده است. همه ی انسانهای طول تاریخ، نسبت به این پدیده ی عظیم و شگفت آور، احساس نیاز معنوی و قلبی کرده اند؛ چون تاریخ، از اوّل تا امروز و از امروز تا لحظه ی طلوع آن خورشید جهانتاب، با ظلم و بدی و پلیدی، آمیخته بوده است. همه ی کسانی که از ظلمی رنج برده اند -چه آنهایی که به خود آنها ظلم شده است و رنج برده اند و چه کسانی که به ستمکشی دیگران نگاه کرده اند و رنج برده اند - با یاد ولادت این منجی عظیم تاریخ و بشر، در دلشان امیدی به وجود می آید. </strong></font></p> text/html 2015-11-25T16:33:31+01:00 ya--mahdi.mihanblog.com میثم طاهری عدالت در این جهان: دیدگاه های امام علی (ع) http://ya--mahdi.mihanblog.com/post/651 <div align="justify"><div align="center"><img src="http://meysam3000.persiangig.com/entezar/be04_ya--mahdi.mihanblog.com.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://8pic.ir/images/3p6j6wroeyej5ihqzemb.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="2" vspace="2">از میان تمامی اصحاب پیامبر هیچ کس به اندازه ی علی (عَلَیهِ السَّلام) در مورد عدالت نگفته و ننوشته است و کتاب نهج البلاغه ی او دربرگیرنده ی بحث های ماورای طبیعی و عملی مهم در مورد عدالت است. علی (عَلَیهِ السَّلام) بود که اصرار داشت خداوند نه تنها عادل است بلکه خود عدل است و موهبت عدالت از جانب خداوند روح انسان را سیراب می کند. از آن جا که خداوند عین عدالت است، هرچه انجام دهد، عادلانه است. اما به گفته ی علی (عَلَیهِ السَّلام) انسان نیز باید نسبت به خداوند و مخلوقات او عادل باشد. برای عادل بودن نسبت به خداوند باید پارسا و پرهیزگار بود و هدفی که انسان برای آن آفریده شده، یعنی ستایش خداوند را تحقق بخشید. برای عادل بودن نسبت به مخلوقات او باید حق هر یک را رعایت کرد و به طور شایسته با آن ها رفتار نمود. علی (عَلَیهِ السَّلام) در تمامی خطبه ها، کلمات قصار و نامه هایش تأکید می ورزد که عدالت به پرستش خداوند و پرهیزکاری صادقانه وابسته است. انسان با نزدیک شدن به خداوند، عادل تر نیز می شود؛ زیرا فضیلت عدل با نزدیک شدن به قرب الهی افزایش می یابد. عدالت هم علت پرستش است؛ زیرا با عبادت خداوند نسبت به او عادل هستیم و هم معلول پرستش؛ چرا که عبادت او، ما را به سرچشمه ی عدل نزدیک تر می کند. همچنان که برای افلاطون چشم دوختن به نیکی مطلق منبع عدالت بود، در اسلام نیز چنان چه علی (عَلَیهِ السَّلام) به طور مفصل تشریح کرده است، عبادت خدای یگانه، سرچشمه ی عدالت است.<br></font></b></div> text/html 2015-11-15T16:40:12+01:00 ya--mahdi.mihanblog.com میثم طاهری احادیث گهربار از امام علی «علیه السلام» - (( تصویری )) http://ya--mahdi.mihanblog.com/post/668 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000" size="3"><b><img src="http://8pic.ir/images/buiyx3xmrul826cfh2to.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>باقی تصاویر در ادامه مطلب ...<br></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000" size="3"><b> </b></font>