وضعیت اقتصادی جامعه در عصر حکومت امام زمان (ع)

 در این قسمت پیرامون موضوع دیگری در ارتباط با وضعیت زمان ظهور و دوران حکومت سراسر نور امام (ع) بحث می کنم و آن ، در باب فراوانی نعمت و احساس غنا و بی نیازی مردم است .
در روایات و آیات قرآن کریم ، رابطه تنگاتنگی بین مسائل مادی و نعمت ها با گناه و معصیت ها احساس می کنیم ، یعنی از بعضی روایات و آیات بر می آید که بر اثر وجود گناه و معصیت مردم و نیز حاکمیتی که در زمین حاکم می شود با فراوانی یا کمبود نعمت ها وفقر ، ارتباط مستقیم وجود دارد .
در آیه ای از قرآن کریم می فرماید : ( ولو أن اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الأرض )(1)؛ « و اگر چنانچه اهل آبادی یا یک جامعه ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند و گناه و معصیت نکنند همانا برای آن ها درهای برکات خودمان از آسمان و زمین را می گشاییم.»
هر خیر و برکتی که تصور شود یا از آسمان است و یا از زمین ، حال این برکات ، برکات مادی و یا معنوی که از آسمان و زمین و از جانب خدا برای بندگان است چه وقت و به چه شرطی سرازیر می شود ، می فرماید : اگر چنانچه اهل یک جامعه ای ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند و گناه و معصیت نکنند و این دو شرط حاصل شود ، خداوند برکات را برای مومنین در آسمان و زمین نازل می کند. در روایات و آیات عکس آن را هم داریم ؛ یعنی گاهی بعضی از گناهان موجب می شودکه عذاب آسمان و زمین بر انسان و جامعه نازل شود . در دعای شریف کمیل امیرالمومنین (ع) می فرماید: « اللهم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم ؛ (2) با خدایا! مرا از آن گناهانی که باعث تغییر نعمت ها می شود ، پاکم گردان » ؛ یعنی گناه بر روی نعمتی که خدا می دهد اثر می گذارد ، در حدیثی از حضرت علی (ع) است که : « اذا ظهرت الجنایات وارتفعت البرکات ؛ (3) هنگامی که جنایت ها اشکار شود برکت ها از زمین می رود » .

حال در دوران حکومت امام زمان (ع) ، که قبلا مطالبی تقدیم حضور شد ، عصر حکومت امام زمان (ع) عصر حاکمیت دین و معنویت و تقواست . جرم و گناه و معصیت و تخلف ریشه کن می شود و همه مردم اهل ایمان وتقوا و امانت و صداقت خواهند شد . با توجه به وعده الهی در قرآن کریم ، قطعا بایستی عصر حکومت امام زمان (ع) عصر بی نیازی و فراوانی نعمت های مادی و معنوی باشد و خداوند درهای برکات آسمان و زمین را به روی بندگان می گشاید .
در عصری که ما زندگی می کنیم یعنی عصر غیبت امام زمان (ع) و در دورانی که حکومت ها در دست حاکمان عادل و مجریان منضبط به ضوابط الهی نباشد اگر مردم جامعه بر اساس ضابطه ی ایمان و تقوا عمل نکنند عصر حاکمیت دین به معنای کامل کلمه نباشد ، فقر و نداری و گرفتاری ، تجاوز ، تبعیض و شکاف طبقاتی هست و شیطان نیز با نفوذ و حاکمیت در دل ها ، انسان ها را از فقیرشدن می ترساند، و تهدید به فقر می کند .
در قرآن کریم می فرماید : ( الشیطان یعدکم الفقر) ؛ « شیطان شما را به فقر تهدید می کند » .
شیطان به پولداران این گونه القا می کند که اگر دستتان به جیبتان برود و بخواهید پولتان را هزینه کنید فقیر خواهید شد ، اما در عصر حاکمیت امام زمان (ع) دیگر شیطان نیست که بخواهد تهدید به فقر کند . افکار شیطانی دیگر حاکمیت ندارد بلکه مردم تابع خدای رحمانند ؛ بنابراین خداوند طبق وعده ای که دارد زمین را پر از نعمت می کند .

فراوانی نعمت :

در زمان حکومت امام زمان (ع) هم خود نعمت فراوان می شود و برکات آسمان وزمین بر مردم نازل می شود و هم مردم در درون خودشان احساس بی نیازی می کنند . این نکته مهمی است ، ممکن است فردی پول فراوانی داشته باشد ولی به دلیل القای شیطانی یا عدم ایمان به خدا ، احساس فقر نماید . پول دارد ، اما نگران و ناراحت است که مبادا فقیر شود و حتی اموال خود را برای مصالح شخصی اش هزینه نمی کند ، خانواده خود را در سختی نگه می دارد ، خودش هم غذای خوب نمی خورد ، به مسافرت خوب نمی رود ، در راه خدا هم مصرف نمی کند ، از ترس این که ممکن است فقیر شود . سرمایه دار است اما به خاطر ترس فقر ، فقیرانه زندگی می کند . به تعبیر قرآن کریم می فرماید : ( الشیطان یعدکم الفقر) ؛ « شیطان او را از فقر می ترساند » .
مصداق آیه ، این افراد هستند ، در عین ثروتمندی ، واقعا فقیرند ، در ذهن خود احساس فقر می کنند ، اگر از او بپرسند چگونه ای ؟ می گوید : وضعم خراب است . یکی هم ممکن است به دلیل ایمان ، اعتقاد و توکلی که به خدا دارد ، فقط نان امروزش را دارد ولی احساس بی نیازی می کند . طبق احادیث در زمان حکومت امام زمان (ع) مردم در دل خود احساس بی نیازی می کنند و هیچ کس احساس فقردر درونش نیست .
از قول پیامبر اکرم (ع) وارد شده که فرمود: « ویملأ الله قلوب أمه محمد (ص) غنی ویسعهم عدله حتی یأمر منادیا ینادی ؛ یقول : من له فی المال حاجه ؟ فما یقوم من الناس الا رجل واحد ثم یأمر له بالمال فیأخذ ثم یندم ؛ (4) در دوران ظهور امام زمان (ع) دل های امت پیامبر (ص) پر از بی نیازی می شود ، یعنی همه قلبا احساس بی نیازی می کنند و عدل امام زمان (ع) همه جا گسترش می یابد تا این که دستور می دهد تا منادی در میان جمعیت ندا کند که هر کسی هر چه احتیاج دارد بیاید و بگیرد ، هیچکس بلند نمی شود بگوید من احتیاج دارم غیر از یک نفر ، او بلند شده می گوید ، من احتیاج دارم ، این یک نفر که بلند شده مال را می گیرد بعد پشیمان شده می گوید می خواهم چه کنم ، همان را برمی گرداند».این بی نیازی در دل مومنین است ، احساس احتیاج نمی کنند . البته ما در روایات دیگری داریم که به قدری اعتماد متقابل در جامعه وجود دارد که اگر کسی چیزی بخواهد دست در جیب رفیق کناری خود می کند ، پول را بر می دارد و او هم مانع نمی شود ، زیرا دل ها یکی می شود.
به یاد روزهای اول انقلاب بیفتید ، رایحه ای از حکومت الهی و قلبی و معنوی را در آن عصر دیدیم ، مردم اصلا ولع نداشتند و به دنبال زمین و مال و امتیاز و حقوق و ریاست نبودند، شما بزرگ ترها همه یادتان هست که هر چه داشتید با دیگران می خوردید جوحاکم بر جامعه در اواخر 1357 و سال 1358 را در ذهن خود مرور کنید ، یادم هست بچه های جهاد و سپاه که من از نزدیک در خدمتشان بودم ، واقعا اگر می خواستند مختصر پولی به عنوان کمک هزینه بگیرند خجالت می کشیدند و نمی گرفتند ، همین وضع در زمان حکومت امام زمان (ع) به گونه ای می شود که همه این حالت را احساس می کنند ، اما پس از آن هر چه به این سمت می آییم از این حالت معنوی فاصله می گیریم ، به دنبال زمین و مال و مقام و مسائل دیگر اما در عصر امام زمان (ع) واقعا مردم به سمت و سوی معنویت حرکت می کنند .
حدیث دیگر : حضرت علی (ع) از پیامبر (ص) نقل کرده است ، می فرماید :« یأتیه الرجل والمال کدس فیقول یا مهدی اعطنی فیقول خذ» ؛ (5) زمانی که امام زمان (ع) بیاید اموال ( بیت المال ) روی هم انباشته شده است ، بعد کسی به امام زمان (ع) خطاب می کند من احتیاج دارم . حضرت می فرماید : برو بگیر ، او هم به قدر احتیاج خود می گیرد . در حدیث دیگری مفضل بن عمر از امام صادق (ع) نقل می کند که حضرت فرمود :« ان قائمنا اذا قام أشرقت الأرض بنور ربها و استغنی العباد ، عن ضوء الشمس و ذهبت الظلمه و یعمر الرجل فی ملکه حتی یولد له ألف ذکر لا تولد فیهم أنثی و تظهر الأرض کنوزها حتی تراها الناس علی وجهها و یطلب الرجل منکم من یصله بماله و یأخذ من زکاته لایوجد احد یقبل منه ذلک استغنی الناس بما رزقهم الله من فضله » (6) زمین به نور پروردگارش روشن می شود البته این که معنایش چیست بحثی دیگر است که ان شاءالله در قسمت های بعد مطالبی را خواهم گفت که زمین گنج هایش را ظاهر می کند ، این گنجینه ها چیست ؟
اولا استعداد باروری و رویاندن زمین در حد اعلا ، شکوفا می شود . یک زمانی اگر شما در مزرعه ای یک کیلو می کاشتید مثلا 5 کیلو برداشت می کردید ، اما الان به دلیل اطلاعات و آگاهی که دارند و استعداد زمین را فهمیدند و نهال های کشاورزی را متخصصین کشف کرده اند ، استعداد زمین را به تناسب کشت ها فهمیدند ، بعضی از زمین هاست که در بعضی از اخباری که از رسانه ها پخش می شود ، توان تولید زمین ، 5 برابر گذشته شده ، پس این زمین استعداد رویاندن و رشد دادن به مواد تولیدی خود را دارد و در عصر امام زمان (ع) زمین هر چه لیاقت دارد ظاهر می کند .
در دل زمین گنج های زیادی خوابیده است که همه ی این گنج ها را زمین اخراج می کند . همه ی مردم این گنج ها را می بینند که بر روی زمین است ثروتمندی که در میان آن جامعه وجود دارد و اموال به دستش آمده ، داد می زند که زکات برمن واجب است بیایید زکات بگیرید ، همه مردم بی نیاز می شوند، همه مردم از نظر مادی به غنا می رسند ، ثروت در اختیارشان قرار می گیرد ، همه مردم احساس بی نیازی می کنند به خاطر نعمتی که خدا در اختیارشان قرار داده است . حال ببینیم آن زمان چه وضعی پیدا خواهد شد .
بنابراین با توجه به آیات و روایات که مطرح شد که بیانگر سامان یافتن وضعیت اقتصادی و مادی و معنوی دوران حکومت امام زمان (ع) است ، می توان این نکته را نتیجه گرفت که در عصر غیبت امام زمان (ع) اگر ما ، آن شرطی که خدا قرار داده ؛ یعنی ایمان و تقوا را پیشه کنیم ، خدا هم عنایات خود را بر ما ارزانی خواهد داشت و نعمت خدا برما فراوان خواهدشد .
به عنوان نمونه همین عصر حاکمیت انقلاب اسلامی را ببینیم ، این همه فراوانی نعمت است، در هر کشوری که انقلاب رخ داده مردم از نظر مسائل روزمره و مسائل رزق و روزی شبانه روزی خود دچار مشکل می شوند . در سال 1320 بعضی از بزرگانی که یادشان هست نقل می کنند ، در عرض 24 ساعتی که ایران محل عبور نیروهای متفقین شد ، چه قحطی و کمبودی ایجاد شده بود ، اما انقلاب و هشت سال دفاع مقدس با همه تحریم اقتصادی و گرفتاری داخلی و خارجی و ایجاد نابسامانی مصنوعی در اقتصاد کشور، چقدر نعمت بحمدالله فراوان است . البته مشکلات هست آن هم به دلیل این است که ما یعنی مسئولین و مردم جامعه ، بد عمل می کنیم و رعایت اصول و ضوابط را نمی کنیم اما خداوند نعمت را بر این ملت به برکت اسلام و امام و خون شهدا ارزانی داشت و در آینده نیز چنین خواهد بود .
امیدواریم که خداوند همه ما را به عنوان منتظران واقعی امام زمان (ع) و منضبطین به ضوابطی که خدا برای بندگان شایسته خود تعیین فرموده است قرار داده و مودب به آداب دینی بگرداند و ما را با احکام و فرایض دینی آشناتر بفرماید و ان شاءالله ما را از وجود برکات آسمان و زمین خود بهره مند بگرداند .
 -----------
 منبع : baharezohoor.blogfa.com

iconبرچسب‌ها : زمان ظهور, منتظران, وضعیت اقتصادی جامعه, فقر, حاکمیت امام زمان (ع), جامعه,
icon دنبالک ها: ویژگی های اقتصادی زمامداری امام زمان (عج), اقتصاد در عصر ظهور امام زمان (عج),
  • نوشته شده توسط : میثم طاهری
  • در تاریخ : یکشنبه 5 آذر 1391
  • نظرات()
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic