حضرت مهدی علیه السلام و ملل و ادیان

 همان گونه که اشاره شد در باره منجی جهان بشری در کتاب های ملل و ادیان مختلف سخن به میان آمده است، که اینک به مواردی از آن اشاره ای می نمائیم: در کتاب شاکمونی (1) آمده است:
«پادشاهی و دولت دنیا به فرزند سید خلایق دو جهان، کشن (2) بزرگوار تمام شود. وی کسی باشد که بر کوه های مشرق و مغرب دنیا حکم براند و فرمان کند و بر ابرها سوار شود و فرشتگان کارکنان او باشند. و جن و انس در خدمت او شوند. و از سودان که زیر خط استواست تا ارض تسعین که زیر قطب شمالی است و ماورای بحار را صاحب شود. و دین خدا یک دین شود و دین خدا زنده گردد. و نام او ایستاده و خداشناس باشد.»
در کتاب باسک که از کتب آسمانی هندیان به شمار می رود گفته شده : «دور دنیا تمام شود به پادشاه عادلی در آخر الزمان که پیشوای ملائکه و پریان و آدمیان باشد. و حق و راستی با او باشد. و آنچه در دریا و زمین ها و کوه ها پنهان باشد، همه را به دست آورد. و از آسمانها و زمین آنچه باشد خبر دهد. و از او بزرگترکسی به دنیا نیاید. »
در کتاب پاتیکل (3) در مورد دولت با سعادت مهدی - عجل الله تعالی فرجه - این گونه آمده است : «چون مدت روز تمام شود، دنیای کهنه نو شود و زنده گردد و صاحب ملک تازه پیدا شود، از فرزندان دو پیشوای جهان، یکی ناموس آخرالزمان (4) و دیگری صدیق اکبر ، یعنی وصی بزرگتر وی که «پشن» (5) نام دارد و نام آن صاحب ملک تازه «راهنما» (6) است به حق پادشاه شود و خلیفه ی «رام» (7) باشد و حکم براند و او را معجزه بسیار باشد.

هر که پناه به او برد و دین پدران او اختیار کند، سرخ روی باشد در نزد رام. و دولت او بسیار کشیده شود. و عمر او از فرزندان ناموس اکبر زیاد باشد. و آخر دنیا به او تمام شود.»
جاماسب نیز در کتاب خود که به «جاماسب نامه » معروف است ضمن مطالبی که از قول زرتشت آورده است، در مورد پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و دولت مهدی - عجل الله تعالی فرجه - و رجعت گروهی از مردگان می گوید: «پیغمبر عرب، آخر پیغمبران باشد که در میان کوه های مکه پیدا شود و شتر سوار شود و قوم او شتر سواران خواهند بود و با بندگان خود چیز خورد و به روش بندگان نشیند و او را سایه نباشد و از پشت سر مثل پیش رو ببیند. و دین او اشرف ادیان باشد. و کتاب او باطل گرداند همه ی کتاب ها را. و دولت او تازیک، یعنی عجم را بر باد دهد و دین مجوس و پهلوی را برطرف کند و نار سدیر و آتشکده ها را خراب کند و تمام شود روزگار پیشدادیان و کیانیان و اشکانیان. و از فرزندان دختر پیغمبر که خورشید جهان و شاه زنان نام دارد کسی پادشاه شود در دنیا به حکم یزدان، که جانشین آخر آن پیغمبر باشد و در میان دنیا که مکه باشد و دولت او تا به قیامت متصل باشد.»
در عهد عتیق در تورات (8) سفر پیدایش صفحه 26 باب 17 جمله 2120 آمده است: « و اما در خصوص اسماعیل ترا اجابت فرمودم. اینک او را برکت داده بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم. دوازده رئیس از وی پدید آید و امتی عظیم از وی بوجود آورم. » (9)

در کتاب حضرت داوود (علیه السلام) آمده است:
«این حضرت داوود علیه السلام است که در هر فصلی از زبور از ظهور موفور السرور آن حضرت سخت گفته. از شادی آسمان ها، مسرت خاکیان، غرش دریاها، به وجد آمدن صحراها و ترنم درختان جنگل ها به هنگام خبر داده. آبادانی جهان، آسایش انسان و آرامش همگان را در دولت کریمه اش به نمایش گذاشته و فرمان انتظار داده است. » (10)
در مزمور سی و هفتم زبور داوود (علیه السلام) نیز آمده است:
«زیرا که شریران منقطع می شوند. اما متوکلان به خداوند وارث زمین خواهند شد. و اندک است که شریر نیست می شود. هر چند مکانش را جستجو نمایی ناپیدا خواهد بود. اما متواضعان وارث زمین شده، از کثرت سلامت، متلذذ خواهند شد. » (11)
در کتاب اشعیاء نبی آمده:
«گرگ با بره سکونت داشته ببر با بزغاله و هم گوساله و پرواریها با شیر جوان همخوابه خواهند شد و طفل کوچک، راعی (چوپان) ایشان خواهد بود.»
در کتاب حبقوق نبی آمده است، این حبقوق ( حیقوق) نبی (علیه السلام) است که نوید ظهور داده، از طول غیبتش سخن گفته، به امتش فرموده :« اگر چه تأخیر نماید، برایش منتظر باش، زیرا که البته خواهد آمد (12) »
در انجیل نیز آمده است:
«اما چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدس خویش آید، آن گاه بر کرسی جلال خود خواهد نشست.» (13)
در باب 24 انجیل متی گفته شده : «آن گاه علامت پسر انسان در آسمان پدیدار گردد. و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می آید.
لیکن چنان که ایام نوح بود، ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد بود؛ زیرا همچنان که در ایام از طوفان می خوردند و می آشامیدند و نکاح می کردند و منکوحه می شدند تا روزی که نوح داخل کشتی گشت و نفهمیدند، تا طوفان آمده همه را ببرد، همچنین ظهور پسر انسان نیز خواهد بود. پس بیدار باشید زیرا که نمی دانید در کدام ساعت خداوند شما می آید. »
حضرت عیسی (علیه السلام) در بیش از 50 مورد در عهد جدید از ظهور ناگهانی حضرت مهدی - عجل الله تعالی فرجه - خبر داده است: مثلا می فرماید: «کمرهای خود را بسته ، چراغهای خود را افروخته بدارید... خوشا به حال آن غلامان که چون آقای ایشان آید، ایشان را بیدار یابد (آماده و حاضر به خدمت ). » (14)
در مکاشفه یوحنای رسول آمده است:
«و علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد زنی که آفتاب را در بر دارد و ماه زیر پای هایش، بر سرش تاجی از 12 ستاره است. »
رسول خدا حضرت محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - نیز در شب معراج انوار طیبه ی حضرت علی علیه السلام و زهرا - سلام الله علیها - و دیگر امامان را مشاهده می کند و نور مقدس حضرت بقیه الله - عجل الله تعالی فرجه - را می بیند که در میان آنها چون ستاره ای درخشان نور افشانی می کند. از خداوند منان می پرسد: «پروردگارا اینها چه کسانی هستند؟»
خطاب می شود: «این ها، امامان هستند و این همان قائم است که حلال مرا حلال می کند و حرام مرا حرام می نماید. (15) به دست او از دشمنان خود انتقام می گیرم. او وسیله ی آرامش دوستان من و آرام بخش دل های شیعیان تو از ستمگران، منکران و کافران است. و او لات و عزی را به صورت تر و تازه از دل خاک بیرون آورد و آنها را طعمه ی آتش سازد. » (16)
آنگاه در ضمن یک حدیث بسیار طولانی می فرماید:
«طوبی لمن لقیه و طوبی لمن أحبه و طوبی لمن قال به »
خوشا به حال کسی که او را ملاقات کند. خوشا به حال کسی که او را دوست بدارد و خوشا به حال کسی که به او معتقد باشد. (17)
تا آنجا که فرمود :
(فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین) (18)
پس بگو همانا غیب نزد خداست پس منتظر باشید بدرستی که من با شما از منتظرانم.
در اینجا مقصود از غیب، مهدی (علیه السلام) و منظور از جمله (من از منتظرانم) یعنی حضرت محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - از منتظران ظهور است.

 
پی نوشتها:
1- پیروان شاکمونی در هندوستان او را پیامبر و صاحب کتاب می دانند.
2- «کشن» نام پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به زبان هندی است و در بشارت فوق فرزند برومندش را به نام «ایستاده» و «خداشناس» نامیده، چنان که شیعیان او را «قائم» می خوانند.
3- پاتیکل از اعاظم هندوان است و به زعم آنان صاحب کتاب آسمانی است.
4- مقصود از ناموس آخرالزمان، ناموس اعظم آیین الهی پیامبر آخرین، حضرت محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - است.
5- «پشن» نام علی بن ابی طالب - علیه السلام - به زبان هندی است.
6- «راهنما» نام حضرت مهدی - عجل الله تعالی فرجه - است که بزرگترین نماینده ی راهنمایان الهی و نامش «هادی» و «مهدی» و «قائم بالحق » است.
7- «رام» در زبان سانسکریت نام خداست.
8- تورات عهد عتیق چاپ لندن سال 1895 میلادی .
9- می دانیم اسماعیل جد عرب است و بنی هاشم از نسل اویند و 12 سرور در اینجا 12 امام معصوم هستند.
10- «عهد عتیق» مزامیر، مزمور 9/37-18 و مزمور 10/96-13.
11- «عهد عتیق» آیات 9-10-11.
12- کتاب حبقوق نبی 4/11-10 در عای ام داوود نام این نبی حیقوق آمده است.
13-انجیل متی، فصل 5
14- «عهد جدید» انجیل لوقا 35/12-36.
15- یعنی مقارن ظهور بسیاری حلال های خدا و رسول (ص) را حرام و حرام ها را حلال می کنند که آن حضرت احکام الهی را به صورت اولیه بر می گرداند.
16- عیون اخبار الرضا علیه السلام 47/1.
17- کمال الدین و تمام النعمه ج 1 ص 268.
18- یونس : 20.
--------
منبع :
کتاب موعود


  • نوشته شده توسط : میثم طاهری
  • در تاریخ : شنبه 17 دی 1390
  • نظرات()
  • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو